เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ คุณณัฏฐชัย อักษรดิษฐ, ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯขึ้น ในปี พ.ศ.2539 โดยได้เริ่มให้บริการเป็นแห่งแรกที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และต่อมาได้ให้บริการที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดปทุมธานี รวมถึงตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งยังได้ร่วมลงทุนให้บริการเคเบิลทีวีที่จังหวัดสมุทรปราการในชื่อ บริษัท ปราการ เคเบิลทีวี จำกัด เราได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย และด้านการสรรหารายการต่างๆมาให้ตรงใจสมาชิก เราเป็นเคเบิลทีวีกลุ่มแรกที่ได้ริเริ่มนำระบบส่งสัญญาณด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงมาใช้ เพื่อการส่งสัญญาณที่คมชัด ทีมข่าวท้องถิ่นของเราจะเข้าถึงทุกชุมชน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นได้อย่างทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งสามารถทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญต่างๆได้ ทีมผลิตรายการจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งยังนำเสนอข่าวผ่านทางSocial NetworkและWebsiteของบริษัทฯ เพื่อความฉับไว และเข้าถึงได้ง่ายโดยบุคคลทั่วไปในวงกว้าง ต่อมาเราได้ก่อตั้งบริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัดขึ้นเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตระบบFTTx โดยใช้ชื่อบริการว่า Dots Ultra Broadband FIBER ในพื้นที่ให้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด เราได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ :
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชน และเราจะเป็นองค์กรผู้นำด้านเคเบิลทีวีและการสื่อสาร ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน

พันธกิจ :
· เลือกสรรรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
· ผลิตรายการโดยยึดชุมชนเป็นสำคัญ
· นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการแก่ชุมชน
· ส่งเสริมธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
Show More

"เร็ว แรง ชัด ประหยัด จริง"

สมัครเลย

Close