บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ โดยมีนายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ, ประธานกรรมการฯ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯขึ้น ในปี พ.ศ.2539 โดยเริ่มให้บริการแห่งแรกที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และขยายพื้นที่ให้บริการไปยังพื้นที่ ฉะเชิงเทรา, พิษณุโลก, ปทุมธานี ,นนทบุรีและกรุงเทพมหานครบางส่วน อีกทั้งยังได้ร่วมลงทุนให้บริการเคเบิลทีวีที่จังหวัดสมุทรปราการในชื่อ บริษัท ปราการ เคเบิลทีวี จำกัด เราเป็นเคเบิลทีวีกลุ่มแรกที่นำระบบส่งสัญญาณด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงมาใช้ เพื่อการส่งสัญญาณ    ที่คมชัด ต่อมาเราได้ก่อตั้งบริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ขึ้น เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ FTTx โดยใช้ชื่อบริการว่า MSS FIBER ในพื้นที่ให้บริการเคเบิลทีวีของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชน และเราจะเป็นองค์กรผู้นำด้านเคเบิลทีวี และการสื่อสาร ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน

พันธกิจ

1

เลือกสรรรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

2

นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการแก่ชุมชน

3

ส่งเสริมธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ผลงานของเรา

เราพร้อมดูแลคุณ
ติดต่อ MSS CALL CENTER 02-567-3711

สำนักงานใหญ่

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด 

เลขที่ 332,334 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130